Grundförstärkning

Många äldre byggnader har skador på grund av sättningar. Sättningsskador uppstår genom grundvattensänkning, närbelägna grundläggningsarbeten med schakt, sprängning och pålning. Även tung trafik kan orsaka sättningar. Besab har utarbetat effektiva och skonsamma metoder för att grundförstärka och på så sätt rädda sättningsskadade hus. Arbetena utförs med framtagna specialmaskiner och pålsystem, för att åstadkomma den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen. Stor hänsyn tas också till kulturhistoriska värden. Ju förr en grundförstärkning utförs desto lägre blir de slutliga kostnaderna.

grundförstärkning

Forskning inom grundförstärkning

Silikasol det största framsteget på decennier när det gäller grundförstärkning och injektering av berg. Silkasol kan närmast beskrivas som ett naturämne, det består enbart av kvarts (ett mineral som ingår i nästan alla bergarter) och vatten. Partiklarna är så otroligt små, de största kornen är omkring 15 nanometer, vilket gör att de tränger in i nästan alla vattenförande sprickor i berget. När en liten mängd vanlig saltlösning tillsätts härdar medlet och bildar gel, vilket effektivt tätar berget från inläckande vatten. Silikasol påverkar inte den omgivande miljön eller arbetarnas hälsa negativt. 

Just nu värderat 3.0 av 126 människor

  • Currently 3,007824/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lägg till kommentar


(Kommer visa din Gravatar ikon)  

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live överblick

juni 19. 2018 20:03